Wednesday, 29 February 2012

Mendrikan SOlat Berjemaah

al Aswad meriwayatkan:
Aku bertanya 'Aisyah, "Apa apa saja yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di rumahnya?" ‘Aisyah menjawab, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membantu pekerjaan keluarganya, ketika ada panggilan solat jama’ah, beliau bergegas pergi menunaikan solat." 
(HR alBukhari)

No comments: