Wednesday, 29 February 2012

Menyebarkan Ilmu

Hadith :

Daripada Mu’awiyah al-Qusyairi katanya, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya:
“ Ketahuilah orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.”

(al-Bukhari Muslim dan Ibnu Majah)

No comments: